Telias skattefiffel: kapitalflykten från fattiga länder bidrar till dagens flyktingströmmar

abes text bild

Som en tjuv om natten smet Telias lokala representant ut ur Nepal. Istället för att dyka upp på ett möte med de lokala skattemyndigheterna flyr dotterbolagets chef fältet, enlig Uppdrag granskning. Telias VD försöker ursäkta det ohövliga beteendet med att de inte ställer upp på ”påtryckningar”. Att följa regler och lagar i andra länder, är alltså att utsättas för ”påtryckningar”?

Men Johan Dennelind, VD för Telia, lever i annan värld med egna regler. Hans grundlön motsvarar 1650 årslöner i Nepal. I Nepal hinner han knappt självbelåtet jama, innan det är dags för fat cat day. Redan kvart över fem på morgonen under det nya året har han tjänat in en genomsnittlig årslön i Nepal.

Men respektlösheten inför gemensamma normer och regelverk stannar inte där. Genom komplicerade ägandestrukturer via skatteparadis i Västindien försöker Johan och hans bolag Telia smita från skatten i Nepal. Ett land som trängs i botten i rikdedomssligan, i ett land där varje extra krona räknas.

Enligt den kristna biståndsorganisationen Diakonia så försvinner det 10 kronor i skattefiffel, korruption och manipulationer med intern prissättning i multinationella bolag från den fattiga världen, för varje krona som går i bistånd i motsatt riktning. Det som gör det extra anmärkningsvärt i fallet Telia, är att det är ett bolag med svenska staten som största ägare.

Å ena sidan lägger staten genom Sida många miljarder om året på att bekämpa fattigdom. Å andra sidan knycker man samtidigt så gott det går från samma fattiga. Istället för att kunna bygga ett eget oberoende, tvingas på det här viset många länder in i ett negativt biståndsberoende.

Det här handlar inte bara om det omoraliska i att smita från skatten och fegt fly andra länder, utan för att det i grunden bidrar till destruktiva spiraler i många områden som aldrig får chansen att resa sig genom ekonomisk utveckling och skapande av trygghet och välfärd. Fattigdom bidrar till konflikter, konflikter som skapar flyktingströmmar. Enligt utvecklingsekonomen Paul Collier är en starkt bidragande faktor bakom väpnade konflikter den låga alternativkostnaden för unga män att ställa sig till förfogande för miliser, gerillor och krigsherrar. Med generellt ökande inkomster och ekonomisk tillväxt i ett område ökar det kostnaderna för att betala krigare och potentiellt hämmar konfliktnivån.Men det är inte bara väpnade konflikter som skapar flyktingströmmar, utan fattigdomen i sig. Många av de som försöker ta sig hit, söker helt enkelt en bättre försörjning i Europa.

Kapitalflykten från den fattiga världen till den rika världen bidrar alltså till den migration och de flyktingströmmar vi ser idag. Tvingar vi våra företag att betala sin rättmätiga skatt där de har sin verksamhet och stoppar de korrupta eliternas möjlighet att gömma undan pengarna i våra banker så kommer det bidra till ekonomiskt utveckling och välstånd, som i sin tur kommer att minskar flykten från den fattiga världen. Som ger dessa människor bättre alternativ hemmavid, än att riskera livet på en flotte i medelhavet eller med en bössa på vägarna.

Johan Dennelind försökte ursäkta sig med att bolaget gjort gott och hjälpt till vid jordbävningen för två år sedan, med en miljon dollar. Men som den numera bortgångne Hans Rosling konstaterade, ”det finns tre bokstäver som är viktigare än CSR (Company Social Responsibility) och det är TAX (skatt)”. Alltså skatteintäkter är viktigare för en hållbar utveckling än företags ”sociala ansvarstagande”.

Ur det perspektivet blir Telias tal om ett ”ansvarsfullt utträde” en ren provokation. I synnerhet när regeringen påstår att de arbetar för att minska kapitalflykt och skattefiffel. Uppenbarligen räcker inte deras egen tiopunktsplan. Här kan man agera som huvudägare och se till att handla korrekt gentemot myndigheterna i Nepal och följa dess skattelagstiftning. Men i grunden handlar detta inte om Telia och dess VDs nonchalans, utan om ett generellt problem med massiv kapitalflykt från den fattiga till den rika världen som bör åtgärdas snarast här hemma.

Yekbun Alp , internationellt ansvarig Vänsterpartiet Uppsala Län

Abe Bergegårdh , ombudsman Vänsterpartiet Uppsala Län

Be the first to comment on "Telias skattefiffel: kapitalflykten från fattiga länder bidrar till dagens flyktingströmmar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*