Trots beslut om avskaffande år 2014 finns mer än hälften av de delade turerna kvar än idag

ulrika-johannesson

Delade turer är en arbetsform som är särskilt vanlig inom vård och omsorg och innebär att de anställda har ett oavlönat uppehåll mitt på dagen i mellan två arbetspass. I november 2014 fattade Lunds kommunfullmäktige beslut om att avskaffa delade turer i kommunen. Detta efter att en motion från Vänsterpartiet fick stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ, FNL och SD.

Men trots att mer än två år har gått kan Politiken Lund, efter att har varit i kontakt med förvaltningen, nu avslöja att mer än hälften av de pass med delade turer som fanns när beslutet fattades finns kvar än idag. Enligt en kartläggning som förvaltningen genomförde av delade turer 2015 så fanns det 161 pass med delade turer i Lunds kommun varje vecka och av dessa hade 63 avskaffats enligt den senaste kartläggningen från juni 2016.

När Politiken har varit i kontakt med förvaltningen om varför det inte går snabbare att verkställa fullmäktiges beslut så lyfter man fram att man har jobbat med ett antal olika metoder för att avskaffa de delade turerna men att det inom nuvarande budget inte finns någon möjlighet att nå hela vägen fram. Något som inte underlättats av att man åren som har inträffat sedan beslutet togs 2014 har haft besparingskrav på drygt 11 miljoner per år.

Man skriver i en kommentar till Politiken Lund ” Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande bedömning är att delade turer om möjligt bör undvikas, behovet av personal är dock som störst morgon och kväll. Det förekommer delade turer inom verksamheten till följd av verksamhetens begränsade personalresurser.”

Jesper Sahlén

Bild: http://www.mynewsdesk.com/se/danderyds_sjukhus/images/gynekolog-och-oeverlaekare-ulrika-johannesson-kvinnokliniken-danderyds-sjukhus-555150

Be the first to comment on "Trots beslut om avskaffande år 2014 finns mer än hälften av de delade turerna kvar än idag"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*