Inför huskurage för att motverka våld i nära relationer

vald-i-nara-relationer

Vänsterpartiet Lund har idag skickat ut ett brev till LKF, AFB, Akelius och Stena Fastigheter innehållande information om initiativet huskurage som är ett initiativ med målsättningen att motverka våld i nära relationer. I dagsläget är 21 privata bostadsbolag, 49 bostadsrättsföreningar och 8 kommunala bolag runt om i landet anslutna till initiativet men med sitt brev hoppas Vänsterpartiet att denna siffra ska stiga både i Lund och på andra håll landet.

Metoden som huskurage arbetar enligt handlar om hur alla som bor i bostadshus genom att vara uppmärksamma kan märka ifall det sker något våldsamt i huset och att genom att på olika sätt agera utifrån detta så kan våldet motverkas.

På sin hemsida är man noga med att poängtera att detta inte handlar om att man ska gå i fysisk batalj med någon men att man kan ringa på dörren och fråga hur det är för att få en bild om vad som händer och för att vissa att man bryr sig och att man hör och ser. Men också att man kan också ta kontakt med polisen.

Huskurage skriver på sin hemsida ”Både forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. Tillsammans skapar vi en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.”

Vänsterpartiet Lund har idag skickat ut en uppmaning till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Lund och på andra ställen i landet att ansluta sig till huskurage och därmed ta ett viktigt steg för att motverka våld i nära relationer.

Bild: http://www.mynewsdesk.com/se/sollentuna_kommun/images/vaald-i-naera-relationer-hjaelp-finns-att-faa-423222

Be the first to comment on "Inför huskurage för att motverka våld i nära relationer"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*