Så här hårda riskerar besparingskraven mot Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning bli 2018

gymnasieskolan_vipan

På kommunstyrelsemötet den 10 september beslutades att ge uppdrag till Lunds kommuns nämnder att föreslå nedskärningar som motsvarade 3 % , 5 % eller 7 % av nämndernas kostnader inför 2018. Förslag som sedan kommunfullmäktige ska ta ställning till när budgeten inför 2018 röstas fram i juni nästa år.

Nämnderna håller just nu på för fullt på med att ta fram förslag på olika verksamheter som det skulle vara möjligt att avveckla, minska ambitionsnivån på eller på andra sätt genomföra besparingar på. Detta arbete ska vara klart senast den 11 januari.

Politiken Lund kan idag avslöja en lista på de största besparingarna som planeras i Utbildningsnämnden som är en nämnden som har ansvar för kommunens egna gymnasieskolor, vuxenutbildningen, den internationella grundskolan samt modersmålcentrum.

Bland dessa besparingar finns minskade möjligheter för människor att läsa på Komvux, stora allmänna ospecificerade effektiviseringar i gymnasieskolan, Komvux och Internationella grundskolan på totalt 18 miljoner. Hur det egentligen är tänkt att dessa effektiviseringar är tänkta och genomföras är ytterst oklart i de handlingar som finns tillgängliga hittills och därmed är det ytterst oklart vilka konsekvenser som dessa kommer att få. Det är därmed också oklart om det faktiskt rör sig om några effektiviseringar eller ifall detta snarare är en vackrare omskrivning av att genomföra nedskärningar i dessa verksamheter.

Hur detta i så fall skulle slå mot de redan ansträngda arbetsförhållanden som lärare arbetar under i Lunds kommun idag har hittills inte behandlats i processen. Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut angående de framlagda förslagen på besparingar den 11 januari.

Exempel på planerade besparingar för Utbildningsnämnden inför 2018:

  • Människor som ha gymnasieexamen, någon högskolepoäng eller högskoleutbildning ska inte få läsa på Komvux. Besparing: 4 miljoner.
  • Ökad andel vuxenutbildning upphandlad hos extern anordnare. Besparing: 5 miljoner.
  • Nedskärning på Internationella skolan. Besparing: 3 miljoner.
  • Allmänna effektiviseringar för gymnasiet på 6 miljoner.
  • Allmänna effektiviseringar för vuxenutbildningen på 9 miljoner.
  • Avveckla modersmålsstöd inom förskolan. Besparing: 6 miljoner.

Bild: By Gymnasieskolan Vipan (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 

Be the first to comment on "Så här hårda riskerar besparingskraven mot Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning bli 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*