Sänkta löner för kommunalråd föreslås i en ny motion

shift2016_andersalmgren

Lunds kommun har för tillfället fem stycken kommunalråd, människor som får ersättning från kommunen för att kunna lägga all arbetstid på den kommunala politiken. De villkor som kommunalråden arbetar under fastställdes av politikerna i kommunfullmäktige den 28 augusti 2014 och ger bland annat kommunalråden rätt till en lön på 50 600 kronor i månaden. En summa som varje år från och med den 1 januari 2016 räknas upp med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda.

Kommunalrådens löner ligger en bra bit över den genomsnittliga lönen för kommunens anställda och deras löner är mer än dubbelt så stor som medianinkomsten i Sverige som enligt SCB år 2014 låg på 21 000 kronor i månaden.

Anders Jarfjord som sitter som ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet har idag lämnat in en motion som går ut på att kommunalrådens löner ska sänkas med 15 000 i månaden. I motionen skriver han att ” Lunds kommunalråd har en grundlön på över 50 000 kronor i månaden. Det är betydligt högre löner än vad de flesta av kommunens anställda har, de som kommer drabbas ifall de planerade nedskärningarna på 3-7 procent verkligen genomförs. Borde inte dessa höga löner vara en av de första kostnaderna som man börjar skära ned på när kommunen har svårt att få ekonomin att gå ihop?”

Med en sådan sänkning av lönerna som Anders Jarfjord föreslår hamnar kommunalrådens lön på 35 000 kronor i månaden vilket är en bra bit över medianinkomsten i Sverige. Kommunen skulle om motionen röstades i genom spara in cirka 1.2 miljoner kronor i minskade löneutbetalningar och arbetsgivaravgifter.

Jesper Sahlén

 

Bild: http://www.mynewsdesk.com/se/trivector/images/lunds-kommun-vinner-shift2016-588303

Be the first to comment on "Sänkta löner för kommunalråd föreslås i en ny motion"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*