Ny prishöjning och risk för betalningskrångel med Skånetrafiken

buss-4-pa-vag-att-stanna-pa-botulfsplatsen_151216

I våras rapporterade Politiken om en ovanligt stor prishöjning på resor med Skånetrafiken. Priset höjdes då på sommarkort, periodkort, resor över Sundet och framförallt på de rabatterade resorna med Jojo-kort. Rabatten minskade från 20 till 10 procent. Detta innebar en prishöjning med 12,5 procent på resor med Jojoreskassa. Ett drygt halvår senare är det åter aktuellt med en generell prishöjning.

Skånetrafikens förslag till Kollektivtrafiknämnden som lades fram 31 oktober innebär höjda priser på resor från 12 december 2016. Höjningen rör både resor med och utan Jojoreskassarabatt. Priserna höjs även på samtliga periodkort.

Några exempel på tilltänkta prisökningar för Lundabor:

Enkel resa inom Lund med Jojo-rabatt höjs från 19,80 till 22,50 kr (drygt 13 % höjning).

Enkel resa inom Lund  utan Jojo-rabatt höjs från 22 till 25 kr (drygt 13 % höjning).

Enkel resa  Lund – Malmö med Jojo-rabatt höjs från 42,20 till 45,90 kr (drygt 6 % höjning).

Enkel resa Lund Helsingborg med Jojo-rabatt höjs från 75,60 till 81 kr (drygt 7 % höjning).

Periodkort för en månad för resor mellan och i Malmö och Lund höjs från 829 till 850 kr (höjning med 2,5 %).

Ibland dyrare resa med ny pris- och zonmodell

Vårens prishöjning berodde på krav från Region Skåne att tjäna in 100 miljoner kr.

Anledningen till den nya prishöjningen är mer diffus. I Skånetrafikens förslag förklaras höjningen med att priserna ska harmonisera med den nya prismodellen. Skånetrafiken presenterar nämligen i samband med prisökningarna en helt ny prismodell och även en ny zonmodell. Syftet med de nya modellerna är att öka attraktionskraften och förenkla för resenärerna.

Enligt förslaget kommer den nya prismodellen att införas senast i mars 2017 och finnas parallellt med den gamla modellen (som nu kan få prishöjningar). Den nya modellen förutsätter digitalisering. Även om det inte står uttryckligen tycks den initialt gälla betalningar med mobiltelefoner. Med det nya systemet kommer alla Jojo-kort att tas bort och då även de rabatterade Jojo-reskassakorten. Priserna ska bli enklare att förstå och endast 3 zoner kommer att finnas istället för nuvarande 14. Det kommer också att  finnas en ”personlig zon” som innebär att resenärer kan markera en personlig cirkel på en Skånekarta och resa inom denna zon för ett pris med periodkort.

Exempel på priser enligt nya modellen är:

Enkel resa inom stad som t ex Lund, Malmö och Helsingborg kommer att kosta 25 kr.

Enkel resa Lund – Malmö kommer kosta 50 kr.

Periodkort för en månad Lund – Malmö kommer kosta 830 kr.

På sikt verkar det som att  det nuvarande pris- och zonsystemet ersättas helt, och samtliga biljettautomater bytas ut. Detta kommer dock att ske tidigast i december 2019.

Varken billigt eller användarvänligt

Det är svårt att förstå vad som skulle få resenärerna att i större ursträckning anamma det nya betalsättet via mobil om inte priserna blir billigare. Till exempel kommer en resa Lund – Malmö kosta 50 kr med nya modellen men bara 45,90 med gamla systemet inklusive rabatt. Dock kommer det nya systemet vara 1 krona billigare än gamla systemets orabatterade pris.

Verkar det krångligt?

Det finns fler frågetecken. I förslaget skrivs att det krävs ett tillägg för att resa inom en stad som ingår i ens personliga zon. Det tillägget tror vi få uppskattar. Det är väldigt skönt att efter tågresan kunna fortsätta på samma biljett med stadsbuss till sin destination. Frågor väcks också kring hur biljetter ska kunna redovisas vid urladdade mobiltelefoner.

Skånetrafiken har en historia av tveksamma investeringar. Nyligen borttagna Jojo-minikortet innebar miljontals oanvända kronor på kunders bortglömda eller kasserade kort. De hundratals kortläsarstolpar som placerades på perronger runt år 2006 har på tio år inte haft någon vettig användning och kommer sannolikt att skrotas när de nuvarande automaterna tas bort. Risken verkar stor för ännu en flopp.

Priserna på resor med Skånetrafiken ligger redan högre än andra kostnader enligt SCB:s konsumentprisindex. Risken finns nu att de nya prisökningarna och det nya systemet avskräcker resenärer och försvårar arbetet för Skånetrafikens anställda.

Vänsterpartiet motsätter sig prishöjningarna och är tveksamma till den nya modellen. Den 29 november kommer regionfullmäktige att fatta formellt beslut i frågan.

Theo Hellquist

3 Comments on "Ny prishöjning och risk för betalningskrångel med Skånetrafiken"

  1. Höj skatten o ge alla skrivna i Lund ett busskort.

  2. Facken tycker 2% löneökning om året är avtalsenligt.
    Kul att veta att kostnaderna ökar i samma takt.. -_-

    Tanken är kanske att fler ska ta bilen.

  3. Chockerande höjningar och med det nya betalningssättet de vill dra i land är något av det sämsta med Skånetrafiken. Dyrt och enbart krångligt. Jag hoppas verkligen att det blir stopp på denna vettlöshet! I annat fall så hoppas jag att resenärerna finner andra transportmedel. Jag hade för mig att Sverige jobbar för bättre miljö, men med detta som Skånetrafiken önskar göra så kommer nog flertalet av resenärerna att ta sin bil istället, många åker ju kollektivt med tanken på miljön. För det barkar ju hän till att det blir dyrare att åka med kollektivtrafiken än vad det är att ta bilen och exempelvis samåka istället. Och redan nu har ju samåkning ökat mycket och än mer lär det bli. De som får det svårast ekonomiskt och med krångligheten med speciella mobiltelefoner med speciella appar är pensionärerna. Så än en gång så använder man ej huvudet och tänker på de äldre i samhället. Fy Skam!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*